Tukena arjessa

Koulussamme tarjotaan monipuolista tukea ja apua erilaisiin arjen pulmatilanteisiin. Oppilashuollon porukka on oppilaan ja kodin tukena luomassa kouluun turvallista ja opiskeluun kannustavaa ilmapiiriä.

Oppilaanohjaaja auttaa jatko-opintoihin, opiskelutaitoihin, sekä opiskelijana kasvamiseen ja kehittymiseen liittyvissä asioissa.

Erityisopetusta annetaan Hämeenkyrön yhteiskoulussa neljässä eri ryhmässä. Kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa tukevat oppimisen ja koulunkäynnin haasteissa.

erkka
9H-luokka leirikoulussa Kevolla syksyllä 2016

Valmistava opetus tarjoaa opetusta maahanmuuttajille, joilla ei vielä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia osallistua opetukseen yleisopetuksen ryhmissä.

Kouluterveydenhoitaja toimii kouluyhteisössämme terveydenhuollon asiantuntijana. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata kaikille oppilailla terve kasvu ja kehitys sekä auttaa oppilaita omaksumaan terveyttä edistävät elintavat.

Koulukuraattorilta saa apua huolien, murheiden ja kasvukipujen kanssa. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä sekä oppilaat, että huoltajat.

Koulupsykologi tutkii ja arvioi oppimisvaikeuksia ja oppimisen edellytyksiä. Kuraattori ja psykologi ovat kunnan peruskoulujen yhteisiä.

Kasvatusohjaaja auttaa ja tukee oppilasta ja perhettä elämänhallinta- ja koulunkäyntitaitojen harjoittelussa itsenäisenä toimijana tai erityisluokanopettajan työparina.

Koulunkäynninohjaajat toimivat oppilaan tukena käytännön oppimistilanteissa, tarvittaessa myös fyysisesti.