Oppilaiden koulu

Yhteiskoulussa oppilailla on moni mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Jokainen Yhteiskoulun oppilas kuuluu koulun oppilaskuntaan, jolle valitaan vuosittain hallitus. Oppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia, lahjoittaa stipendejä ja toimii kaikin tavoin edistääkseen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä Yhteiskoulussa.

Tukioppilaiden iloinen porukka tulee tutuksi jo kouluun tutustumaan tuleville kutosluokkalaisille. Kouluvuoden mittaan tukioppilaat järjestävät esimerkiksi seiskaluokkalaisten tervetuloriehan eli Tersut, halipäivän halipasseineen sekä pikkujoulut seiskaluokkalaisille. Tapahtumien lisäksi tukarit pitävät seiskaluokkalaisille tukioppilastunteja eri teemoista.

Ympäristöraadin toiminnan tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen kaikessa koulumme toiminnassa. Ympäristöraadissa oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan koulun käytäntöihin sekä lähialueen ympäristöön. Ympäristöraati koostuu 7. – 9.  luokkalaisista oppilaista ja ohjaajaopettajasta. Samalta luokalta osallistujia voi olla enintään kaksi. Ympäristöraati on toiminut koulussamme vuodesta 2004. Syksystä 2021 koulumme on ollut mukana Kohti Zero Waste -koulua -toimintamallissa, jolla mm. pyritään edistämään kuntamme kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyviä hiilineutraalikunta -tavoitteita. Toimintamallin on luonut ympäristöalan asiantuntijayritys Ekokumppanit Oy yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.