Oppilaskunta

Hämeenkyrön Yhteiskoululla toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Siihen kuuluu oppilaiden edustajia kaikilta luokkatasoilta.
Oppilaskunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa. Se edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskunnan hallitus toimii myös oppilaiden ja opettajien välisenä yhteistyökanavana. Hallituksen aktiivisuus näkyy muun muassa koulussa järjestettävinä erilaisina teemapäivinä, tempauksina ja juhlina. Oppilaskunnan hallitus jakaa huomattavan määrän stipendejä keväisin sekä rahoittaa monipuolista oppilaiden hyväksi tapahtuvaa toimintaa. Oppilaskunnan ohjaava opettaja on Iina Salminen.