Tukioppilaat

tersut
Tukarit järjestävät seiskoille tervetulojuhlat, Tersut.
Yhteiskoulussa järjestetään tukioppilastoimintaa. Tukioppilaiksi valitaan oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti tukioppilastoiminnan Suomessa vuonna 1972. Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia ja tehtäväänsä koulutettuja oppilaita. Tukioppilastoiminta on vertaistukea. Se tarkoittaa sitä, että nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Tämä lisääkin nuortenvälistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.
Yhteiskoulun tukioppilaat ovat kasi- ja ysiluokkalaisia. Tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja on Jyri Rantamäki.