Monialaiset opinnot

Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluja järjestämään oppilaille vuosittain erilaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden suunnitteluun osallistuvat myös opiskelijat itse sekä heidän huoltajansa. Lukuvuonna 2019-2020 Hämeenkyrön Yhteiskoulun monialaiset opinnot tutustuttavat oppilaat työelämään, vuorovaikutustaitoihin ja itsenäisessä arjessa tarvittaviin taitoihin. Toiminnallinen ja pelillinen kokonaisuus rakentuu yli luokka-asteiden tapahtuvan ryhmä-, paja- ja pelityöskentelyn ympärille. Toiminnan koordinaattorina toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anna Uusiniitty.

Päivä aikuisena -pelillä halutaan näyttää, missä kaikkialla koulussa opetettavia asioita todella tarvitaan. Koulua ei käydä opettajia, vaan omaa elämää ja tulevaisuutta varten. ”Missä mä ikinä tarvin näitä juttuja?”, kysellään usein tunneilla. Monialainen päivä opettaa tätä. Missä töissä tarvitaan matikkaa, ruotsia tai kemiaa? Mihin arkisiin asioihin liittyykään fysiikkaa, äidinkieltä ja biologiaa.

Pelipisteet ovat Yrityskylä-tyyppisesti luotuja firmoja ja palveluita, joissa oppilaat osoittavat osaamistaan, kekseliäisyyttää, asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoja ja vaikka mitä muuta koulussa opittujen asioiden avulla. Ei ole myöskään monta ammattia, joissa ei tarvitse olla päivittäin tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Yhteiskoulun Päivä aikuisena peli opettaa myös yhteistyön ja asiallisen käyttäytymisen taitoja. ”Sitä saa mitä tilaa.”

Pelipäivä 1.11.2019