JOPO – joustava perusopetus

Tammikuussa 2019 alkanut Opetushallituksen rahoittama seutuhanke mahdollistaa JOPO-toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen Hämeenkyrön Yhteiskoulussa. Hankkeen myötä Hämeenkyrön ja Ikaalisten Yhteiskoulujen yhteinen JOPO-luokka käynnistyi tammikuun 2020 alussa. 

JOPO tulee sanoista ”joustava perusopetus”. Se on toiminnallinen ja työpainotteinen tapa peruskoulun päättöluokkalaisille suorittaa peruskoulu loppuun. Opetus tapahtuu noin kymmenen oppilaan ryhmässä.

JOPO-opetuksessa ei istuta pelkästään luokassa, vaan opiskellaan työpaikoilla ja käydään retkillä, opintokäynneillä sekä leirikoulussa. JOPO-opetukseen valitaan
nuoria, joilla on riski jäädä ilman päättötodistusta, mutta joilla on motivaatiota tehdä jotain oman koulunkäynnin parantamiseksi.

Työssäoppiminen on tärkeä osa JOPO-toimintaa. Vuoden aikana pääsee oppimaan oikeille työpaikalle. Työssäoppimista on lukukauden aikana 60 päivää ja se vuorottelee koulupäivien kanssa. Työpaikoilla suoritetaan myös osa oppiaineista. Lisäksi työpaikoilla saa hyvän käsityksen työelämästä ja ammatinvalinta selkeytyy.

JOPO-opetuksessa opiskellaan koulun opetussuunnitelman mukaisia asioita ja pieni ryhmä takaa sen, että opiskeluun saa tarvittaessa yksilöllisempää tukea. JOPO-luokassa on myös ohjaaja tukemassa koulunkäyntiä.

  • Jopo- luokka ei ole erityisluokka, vaan osa yleistä tukea. Sen opetuksessa noudatetaan yleisopetuksen oppimäärää.
  • Jopo-luokalla opiskelusta ei tule mainintaa päättötodistukseen.
  • Jopo-toiminnan tavoitteena on tukea nuoria saamaan kykyjään vastaava peruskoulun päättötodistus, ja se tähtää ammattiopintoihin.
  • Luokan oppilasmäärä on 5-10 oppilasta.
  • Hämeenkyrön ja Ikaalisten JOPO-tiimiin kuuluvat luokan opettaja ja ohjaaja sekä oppilaanohjaaja.
  • Jopo-luokalle ei jouduta, vaan sinne haetaan erillisellä hakukaavakkeella. Kaikki hakemuksen jättäneet oppilaat ja heidän huoltajansa haastatellaan ja oppilasvalinta luokalle tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.
  • Kaikki oppiaineet opiskellaan valinnaisaineita lukuun ottamatta pääosin oman opettajan ja ohjaajan johdolla JOPO-luokassa.
  • Osa opiskelusta tapahtuu myös muissa oppimisympäristöissä, esim. työpaikoilla.
  • Jopon tavoitteena on lisätä oppilaiden itseluottamusta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä, kehittää ryhmätyö-  ja opiskelutaitoja ja löytää oppilaalle sopiva ja mielekäs omia kykyjä vastaava jatko-opintopaikka.

Seuraava haku Yhteiskoulun JOPO-luokalle on keväällä 2021.