JOPO – joustava perusopetus

Tammikuussa 2019 alkanut Opetushallituksen rahoittama seutuhanke mahdollistaa JOPO-toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen Hämeenkyrön Yhteiskoulussa. Hankkeen myötä Hämeenkyrön ja Ikaalisten Yhteiskoulujen yhteinen JOPO-luokka käynnistyy tammikuun 2020 alusta. Hankkeessa ovat mukana myös Parkanon, Kihniön ja Karvian kunnat.

JOPO tulee sanoista ”joustava perusopetus”. Se on toiminnallinen ja työpainotteinen tapa8.–9.- luokkalaisille suorittaa peruskoulu loppuun. Opetus tapahtuu noin kymmenen oppilaan ryhmässä.

JOPO-opetuksessa ei istuta pelkästään luokassa, vaan opiskellaan työpaikoilla ja käydään retkillä, opintokäynneillä sekä leirikoulussa. JOPO-opetukseen valitaan
nuoria, joilla on riski jäädä ilman päättötodistusta.

Työssäoppiminen on tärkeä osa JOPO-toimintaa. Vuoden aikana pääsee oppimaan oikeille työpaikalle. Työssäoppimista on lukuvuoden aikana 60–80 päivää ja se vuorottelee koulupäivien kanssa. Työpaikoilla suoritetaan myös osa oppiaineista. Lisäksi työpaikoilla saa hyvän käsityksen työelämästä ja ammatinvalinta selkeytyy.

JOPO-opetuksessa opiskellaan koulun opetussuunnitelman mukaisia asioita ja pieni ryhmä takaa sen, että opiskeluun saa tarvittaessa yksilöllisempää tukea. JOPO-luokassa on myös ohjaaja tukemassa koulunkäyntiä.

  • Jopo- luokka ei ole erityisluokka, vaan osa yleistä tukea. Sen opetuksessa noudatetaan yleisopetuksen oppimäärää.
  • Jopo-luokalla opiskelusta ei tule mainintaa päättötodistukseen.
  • Jopo-toiminnan tavoitteena on tukea nuoria saamaan kykyjään vastaava peruskoulun päättötodistus, ja se tähtää ammattiopintoihin.
  • Luokan oppilasmäärä on 5-10 oppilasta.
  • Hämeenkyrön ja Ikaalisten JOPO-tiimiin kuuluvat luokan opettaja ja ohjaaja sekä oppilaanohjaaja.
  • Jopo-luokalle ei jouduta, vaan sinne haetaan erillisellä hakukaavakkeella. Kaikki hakemuksen jättäneet oppilaat ja heidän huoltajansa haastatellaan ja oppilasvalinta luokalle tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.
  • Kaikki oppiaineet opiskellaan valinnaisaineita lukuun ottamatta opettajan ja ohjaajan johdolla omassa luokassa.
  • Osa opiskelusta tapahtuu myös muissa oppimisympäristöissä, esim. työpaikoilla.
  • Jopon tavoitteena on lisätä oppilaiden itseluottamusta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä, kehittää ryhmätyö-  ja opiskelutaitoja ja löytää oppilaalle sopiva ja mielekäs omia kykyjä vastaava jatko-opintopaikka.